Zpracování dat pro zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny

Každé ZZ, které poskytuje služby hrazené zdravotními pojišťovnami vykazuje zdravotním pojišťovnám měsíčně přehled vykázané péče s bodovými hodnotami v tzv. dávkách, společně s fakturou k úhradě za poskytnuté služby pojištěncům. Tento proces má svá pevná pravidla a opomenutí některého z kroků může vést i k nezaplacení těchto služeb ze strany zdravotních pojišťoven.

Přehled a způsob zpracování dávek a faktur:

  1. Po ukončení období, které chce ZZ vyúčtovat provedeme kontrolu vykázaných účtů, případně jejich opravu
  2. Uzávěrka dávek, kontrola prostřednictvím VZP kontrolu

  3. Vystavení faktur

  4. Předání dávek na ZP převážně prostřednictvím portálu ZP

  5. Tvorba přehledů, statistik, sumářů

  6. Odeslání faktur a přehledů pověřenému pracovníkovi ZZ

  7. Stažení zúčtovacích zpráv z portálu ZP

  8. Kontrola zúčtovacích zpráv, tvorba opravných dávek

  9. Předání opravných dávek

  10. V průběhu celého měsíce jsme Vám plně k dispozici ke konzultaci.