Tvorba statistik proÚZIS

Každý rok má ZZ povinnost předat vyplněné formuláře požadované Statistickým úřadem a to do konce května.

  • Pomůžeme Vám s registrací do portálu ÚZIS
  • Pomůžeme Vám s vyplněním a odesláním formulářů