Statistiky a analýzy, kontrola zúčtovacích zpráv


Po zpracování a předání vyúčtování následují činnosti související s managmentem a účetnictvím ZZ

  • Vytvoření přehledů za každého pracovníka ZZ. Počet vykázaných bodů, ZUM, ZULP
  • Vytvoření sestav o činnosti celého zdravotnického subjektu

  • Vyčíslení dosažených průměrů na URČ (unicitní rodné číslo) a počet URČ

  • Kalkulace předpokládaných výnosů na základě úhradových dodatků

  • Kontrola zúčtovacích zpráv v součinnosti s pověřeným pracovníkem ZZ, vyhodnocení, oprava vyřazených dokladů