Roční vyúčtování

Po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok, dojde ze stran zdrasvotních pojišťovne k výpočtu maximální úhrady a uplatnění regulačních mechanizmů vyplývající z úhradových dodatků pro příslošný rok.

  • Ihned po obdržení finančního vypořádání za příslušný rok a uplatnění regulačních mechanismů je nutné provést přepočet na základě vlatních podkladů a ověřit správnost výpočtu
  • V případě, že ZZ s výsledky Finančního vypořádání nesouhlasí, je nutné, aby v termínu pro odvolání podalo námitku a doložilo relevantní zdůvodnění, proč odvolání předkládá. Takovými důvody může být např. používání nového přístrojového vybavení, nově nasmlouvané výkony, nové lékařské postupy apod.

  • S přípravou a předložením takových podkladů Vám samozřejmě pomůžeme, avšak je zde nutná součinnost ZZ při zdůvodňování lékařských metod, použitého přístrojového vybavení atp.