Navštivte naše nové stránky


Rady a návody

        Sekce pro uživatele IT                                                                                         Sekce pro lékaře a ZZ

eRecept

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí provozuje SÚKL nové webové stránky www.epreskripce.cz, kde jsou postupně zveřejňovány informace pro lékaře, lékárníky, pacienty, pojišťovny a dodavatele lékařských a lékárenských
software.

Call centrum eReceptu
tel.: 800 900 555
e-mail: erecept@sukl.cz
K dispozici každý všední den od 7:00 do 19:00

Formuláře pro zřízení přístupu do centrálního úložiště

https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci

Před vyplněním žádosti je nuté mít nainstalovánu aktuální verzi JAVa SUN a připravený podpisový certifikát.

Přihlášení do portálu

https://identity.sukl.cz

Zřízení nového SSL certifikátu

https://pristupy.sukl.cz

Zvolit II, Portál externích identit a typ žádosti Portál

---------------------------------------------------------------------------------------------

EET

Žádost o autentizační údaje do EET

https://www.daneelektronicky.cz

Odkaz: Elektronická Evidence Tržeb - Žádost o autentizační údaje do EET

Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET

https://www.daneelektronicky.cz

Odkaz: Elektronická Evidence Tržeb - Správa údajů evidence tržeb

https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces

Registrace provozoven

Vygenerování certifikátů