Opravné dávky

Po předání řádného (měsíčního) vyúčtování vytvoří každá zdravotní pojišťovna tzv. zúčtovací zprávu.

Z této zprávy je patrné:

  1. Kolik ZZ vykázalo bodů v předané dávce a kolik bylo fakturováno
  2. Kolik bodů ZP uznala k proplacení

  3. Výše proplacené úhrady (příp. zálohové platby)

  4. Seznam vyřazených dokladů s popisem chyb

              V těchto seznamech jsou mnohdy vyřazeny celé doklady a to i v případě, kdy se jedná o drobnou chybu při vykazování péče. Mnozí lékaři ani netuší kolik financí jim uniká z důvodu, že na tato vyúčtování nereagují vytvořením tzv. opravné dávky.

              Naším standardním postupem je kontrola těchto zúčtovacích zpráv, oprava chybných dokladů a znovu vykázání opravených dávek na ZP. Tím u ZZ nedochází k úniku žádných z vykázaných výkonů.