Elektronická Příloha č.2

Příloha č.2 je nedílnou součástí smlouvy a zahrnuje v sobě důležité informace o zdravotnickém subjektu. Mj. ordinační hodiny, smluvní výkony, přístrojové vybavení ...

  • ZP vyvíjejí stále větší tlak na vedení EP2 v elektronické podobě
  • Provedeme registraci na portál ZP

  • Pomůžeme Vám s vyplněním a odesláním EP2